Welkom op de website van PvdA Tholen!

Op deze site nieuws van onze PvdA afdeling, “wie is wie” met namen en adressen, standpunten van de partij, de agenda met lokale, regionale en landelijke activiteiten en “over ons” met contactadressen en de reglementen van de PvdA.

Maar belangrijk, op onze website kunt U reageren op ons gemeentelijk beleid. U kunt commentaar geven en adviezen. De Partij van de Arbeid is er voor U!


De Kadernota behandeld in de raad.

door Redactie op 28 juli 2017

In de raadsvergadering van 13 juli is de kadernota behandeld. De kadernota vormt de basis voor de gemeentebegroting die later dit jaar aan de orde komt.

lees verder »

Kruittoren, een gemiste kans.

door Redactie op 9 juli 2017

Een dilemma noemt fractievoorzitter Jan Heshof het. Of je doet de gemeentelijke financiën pijn, of een groot deel van de bevolking.

lees verder »

Gedragscode.

door Redactie op 3 juni 2017

Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen integer te handelen. We twijfelen niet aan de integriteit van onze Thoolse bestuurders, maar…..

lees verder »

De fractie – raadsvragen.

30 mei 2017

      De PvdA fractie heeft een tweetal vragen aan het College van B&W voorgelegd. Een vraag over de Stichting Mentorschap Zeeland en de vraag hoe het College denkt over een Omgevingsalert.

lees verder »

Woekerrente?

door Jan Heshof op 25 maart 2017

Naar verluidt rekenen sommige gemeentes woekerrentes juist aan mensen die een laag inkomen hebben en vaak door omstandigheden elders geen lening kunnen  krijgen voor noodzakelijke uitgaven. Jan Heshof wil er meer van weten.

lees verder »

Een oproep aan ons allemaal.

door Redactie op 12 februari 2017

We zien ’t niet op de voorpagina van de krant. Het haalt ook nooit de opening van het journaal. Maar de overgrote meerderheid van Nederland hecht aan fatsoen. Heeft genoeg van geschreeuw.Weet dat ieder mens bescherming nodig heeft. Dat we allemaal pech tegen kunnen komen in ons leven. Dat we geluk vermenigvuldigen door te delen.

lees verder »

Zwembaden zijn niet alleen kostenplaatjes.

door Redactie op 7 november 2016

Een volle publieke tribune, spandoeken, applaus voor insprekers, het behoud van de zwembaden weegt zwaar bij de inwoners. PvdA fractievoorzitter Jan Heshof verwoordt het: Zwembaden zijn niet alleen kostenplaatsjes.

lees verder »

Motie kinderen in armoede.

door Redactie op 6 november 2016

In Tholen groeien minimaal driehonderd kinderen op in armoede. Dat zijn er driehonderd te veel, vindt de PvdA-fractie. De partij vindt dat er snel een plan van aanpak moet komen en krijgt steun van alle andere partijen in de raad. In de raadsvergadering van 3 november dient fractievoorzitter Jan Heshof daartoe een motie in.

lees verder »

Kansen voor álle kinderen.

door Redactie op 28 september 2016

Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Onze PvdA fractie vraag het College van B&W wat dit voor Tholen betekend en wat het beleid is om alle kinderen kansen te geven.

lees verder »

De Centrale Raad van Beroep oordeelt over de huishoudelijke hulp. Wat doet het College?

door Redactie op 28 augustus 2016

Reeds in juni 2015 heeft de PvdA fractie vragen gesteld en haar verwondering uitgesproken over het ontbreken van het aantal benodigde uren om een burger te compenseren bij een belemmering of beperking indien het huishouden niet (volledig) zelfstandig uitgevoerd kan worden, schrijft Heshof het College van B&W.

lees verder »