Welkom op de website van PvdA Tholen!

Op deze site nieuws van onze PvdA afdeling, “wie is wie” met namen en adressen, standpunten van de partij, de agenda met lokale, regionale en landelijke activiteiten en “over ons” met contactadressen en de reglementen van de PvdA.

Maar belangrijk, op onze website kunt U reageren op ons gemeentelijk beleid. U kunt commentaar geven en adviezen. De Partij van de Arbeid is er voor U!


PvdA GroenLinks

door Redactie op 8 oktober 2017

PvdA Tholen en GroenLinks maken plannen om met een gezamenlijk lijst de verkiezingen in te gaan. Een samenvoeging van aanduidingen noemt de Kiesraad dit in deftige bewoordingen. Wat houdt dat in en waarom doen de partijen dit?

lees verder »

Toch subsidie voor Stichting Mentorschap.

14 september 2017
Foto Stichting Mentorrschap

Het College van B&W hadden het maar moeilijk met die € 600 voor Stichting Mentorschap. De PvdA heeft het nut ervan nog eens uitgelegd en het College kwam toch over de brug. Lees de raadsvraag en kijk eens op de website wat Stichting Mentorschap Zeeland allemaal doet.

lees verder »

De Kadernota behandeld in de raad.

door Redactie op 28 juli 2017

In de raadsvergadering van 13 juli is de kadernota behandeld. De kadernota vormt de basis voor de gemeentebegroting die later dit jaar aan de orde komt.

lees verder »

Kruittoren, een gemiste kans.

door Redactie op 9 juli 2017

Een dilemma noemt fractievoorzitter Jan Heshof het. Of je doet de gemeentelijke financiën pijn, of een groot deel van de bevolking.

lees verder »

Gedragscode.

door Redactie op 3 juni 2017

Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen integer te handelen. We twijfelen niet aan de integriteit van onze Thoolse bestuurders, maar…..

lees verder »

De fractie – raadsvragen.

30 mei 2017

      De PvdA fractie heeft een tweetal vragen aan het College van B&W voorgelegd. Een vraag over de Stichting Mentorschap Zeeland en de vraag hoe het College denkt over een Omgevingsalert.

lees verder »

Woekerrente?

door Jan Heshof op 25 maart 2017

Naar verluidt rekenen sommige gemeentes woekerrentes juist aan mensen die een laag inkomen hebben en vaak door omstandigheden elders geen lening kunnen  krijgen voor noodzakelijke uitgaven. Jan Heshof wil er meer van weten.

lees verder »

Een oproep aan ons allemaal.

door Redactie op 12 februari 2017

We zien ’t niet op de voorpagina van de krant. Het haalt ook nooit de opening van het journaal. Maar de overgrote meerderheid van Nederland hecht aan fatsoen. Heeft genoeg van geschreeuw.Weet dat ieder mens bescherming nodig heeft. Dat we allemaal pech tegen kunnen komen in ons leven. Dat we geluk vermenigvuldigen door te delen.

lees verder »

Zwembaden zijn niet alleen kostenplaatjes.

door Redactie op 7 november 2016

Een volle publieke tribune, spandoeken, applaus voor insprekers, het behoud van de zwembaden weegt zwaar bij de inwoners. PvdA fractievoorzitter Jan Heshof verwoordt het: Zwembaden zijn niet alleen kostenplaatsjes.

lees verder »

Motie kinderen in armoede.

door Redactie op 6 november 2016

In Tholen groeien minimaal driehonderd kinderen op in armoede. Dat zijn er driehonderd te veel, vindt de PvdA-fractie. De partij vindt dat er snel een plan van aanpak moet komen en krijgt steun van alle andere partijen in de raad. In de raadsvergadering van 3 november dient fractievoorzitter Jan Heshof daartoe een motie in.

lees verder »