2 december 2017, van 9:30 tot 11:30 | Terminus Goes

PvdA Zeeland – gewestelijke ledenvergadering

 

 

Beste partijgenoten,

Het gewestelijk bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de gewestelijke ledenvergadering op zaterdag 2 december 2017 van 09:30 tot ongeveer 11:30 uur in Hotel Terminus aan het Stationsplein 1 te Goes. Hieronder treft u de agenda aan.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 1. Mededelingen van het gewestelijk bestuur
 1. Vaststelling verslag van de jaarvergadering op 4 april 2017
 1. Draaiboek voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschap in 2019

Ter discussie staat het draaiboek met daarin voorstellen aangaande:

 • Deelname aan de verkiezingen in Zeeland.
 • De procedures voor het opstellen van de kandidatenlijsten, inclusief de profielen waaraan fracties en kandidaten dienen te voldoen.
 • De werkwijze voor het opstellen van het verkiezingsprogramma.
 1. Werkplan en begroting 2018

Het vaststellen van het werkplan 2018 van het gewest en de bijbehorende begroting.

 1. Afscheid Bob van Schuylenburch

Bob trad op 1 september jongstleden terug als voorzitter van het gewest. Wij zwaaien hem uit.

 1. Actuele zaken uit de Statenfractie

Mondeling verslag over recente ontwikkelingen op provinciaal niveau door de Statenfractie.

 1. Actuele zaken uit de waterschapsfractie

Mondeling verslag over recente ontwikkelingen binnen het waterschap door de waterschapsfractie.

 1. Rondvraag en sluiting