Door Jan Heshof op 26 november 2017

100 miljoen voor kinderen, wat is er mee gedaan?

Voormalig staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft aan de gemeenten  100 miljoen ter beschikking gesteld om te zorgen dat ook arme kinderen mee kunnen doen. Nieuwsuur onderzocht wat er met het geld gedaan is en kwam tot een verontrustende conclusie. Jan Heshof vraagt B&W, hoe zit dit in Tholen:

Kan het college aangeven hoeveel geld er in 2017 daadwerkelijk beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid inzake de extra middelen Kinderen in armoede?

Kan het college inzicht geven in hoe de middelen in 2017 zijn besteed en hoe de doelgroep betrokken is bij de uitvoering van het beleid?

Besteding extra middelen kinderen in armoede

Antwoord van het College van B&W:

17.0016 Antwoord op schriftelijke vraag fractie PvdA – Besteding extra middelen kinderen in armoede