17.0016 Antwoord op schriftelijke vraag fractie PvdA – Besteding extra middelen kinderen in armoede