28 oktober 2018

Coming-out dag

De coming-out dag op 11 oktober staat in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap; homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Op deze dag wordt op veel overheidsgebouwen de regenboogvlag gehesen. De regenboog staat voor diversiteit en gelijkheid van alle mensen. Door het hijsen van de vlag laten we zien dat iedereen geaccepteerd wordt zoals je bent en ondersteunen we iedereen die zich nog niet open durft te stellen of zich niet geaccepteerd voelt.

In Zeeland prijkt de regenboogvlag op het provinciehuis en bij de meeste Zeeuwse gemeenten, maar niet in Tholen. De PvdA/GroenLinks fractie nodigd de raad middels een motie uit ook in Tholen de regenboogvlag te hijsen.

Het voorstel van PvdA/GL is in de raadsvergadering van 11 oktober, met alleen de stemmen van de SGP en de CU tegen, aangenomen.

De motie:

De gemeenteraad van Tholen, in vergadering bijeen op 11 oktober 2018

Overwegende dat :

– Nederland een land is waar eenieder zichzelf mag en kan zijn en acceptatie van lesbiennes, homo’s bi- en transseksuelen en intersexuele burgers (LHTBI’s) een kernwaarde is in onze samenleving;

– Dat dus ook binnen de gehele samenleving van de gemeente Tholen wij mensen kennen die tot deze doelgroep horen;

– Sinds 1987 jaarlijks wereldwijd op 11 oktober aandacht besteed wordt aan het moment dat een LHTBI-er openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt, op de zogeheten ‘Coming-Outdag’;

– Het ministerie van OCW gemeenten uitnodigt om een impuls te geven aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s.

– Op steeds meer overheidsgebouwen de regenboogvlag op 11 oktober wordt uitgestoken als teken van solidariteit met de LHBTI-doelgroep en als symbool van de wereldwijde Coming-Outdag.

– De gemeente Tholen het hijsen van de regenboogvlag tot dusverre niet heeft opgenomen in haar vlagprotocol.

Is van mening dat:

– Het een goed gebaar zou zijn om jaarlijks op Coming-Outdag de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis van Tholen

Verzoekt het college:

Voortaan de regenboogvlag op 11 oktober te hijsen;

– Het hijsen van de regenboogvlag op te nemen in het vlagprotocol van de gemeente Tholen.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

Fractie PvdA/GroenLinks