Door Redactie op 28 juli 2017

De Kadernota behandeld in de raad.

In de raadsvergadering van 13 juli is de kadernota behandeld. De kadernota vormt de basis voor de gemeentebegroting die later dit jaar aan de orde komt.

Naast de omvangrijke kadernota dienden de raadsleden ook nog 13 moties in. Ook de PvdA deed daar aan mee. Ze dienden een voorstel in de VVV voor de gemeente Tholen, maar ook voor Sint Maartensdijk te behouden. Dat voorstel werd door de coalitie partijen SGP, VVD, CU en CDA geblokkeerd. Meer succes had de PvdA met het voorstel wat te doen aan de “woekerrente” die de Kredietbank vraagt voor sociale leningen.

De motie werd door het college ontraden, maar omdat de CU met de oppositie mee stemde kreeg het voorstel een meerderheid in de raad. Hierbij de beide moties

Motie VVV

Motie sociale kredieten

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie