Door Redactie op 9 juli 2017

Kruittoren, een gemiste kans.

Een dilemma noemt fractievoorzitter Jan Heshof het. Of je doet de gemeentelijke financiën pijn, of een groot deel van de bevolking.

Terugblikkend op het proces, met de eerdere ervaringen met de bouw van een kerk en de broodnodige renovatie van het bosje, moeten we constateren dat we niet alleen de direct betrokken moeten consulteren, maar een veel breder publiek. Dit is niet gebeurd en een gemiste kans.

Alle fracties hebben zwaarwegende argumenten tegen het gebrek aan betrokkenheid en communicatie met een breed publiek. Als de raad zichzelf serieus zou nemen zouden ze tegen het college moeten zeggen doe uw huiswerk over en kom met een gedragen plan terug.

De PvdA fractie heeft om die reden tegen het voorstel van het college gestemd.

Raadsvergadering  Kruittoren – audioverslag

PZC – raadsverslag

 

 

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie