Door Redactie op 10 december 2014

Een lange neus naar de Staat.

Een lange neus naar de Staat noemde minister Plasterk van Binnenlandse zaken het. Enkele weken voor de wet “Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand” van kracht werd, werden in onze gemeente 3 trouwambtenaren aangesteld die aangeven geen huwelijken te willen voltrekken tussen mensen van gelijk geslacht.                                                                                                                                                                                                                                                              “Feitelijk het ontwijken van de wet”. Het is niet in strijd met de letter, maar wel met de geest van de wet. Ik vind het niet fraai.”, aldus de minister.

Ondanks de bepalingen in de “Algemene wet gelijke behandeling” zijn er nog steeds ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren huwelijken van homo’s of lesbiennes te voltrekken. De D66 Kamerleden Pia Dijkstra en Gerard Schouw hebben middels een initiatiefwet voorgesteld dit te verbieden. De wet is midden dit jaar door de Eerste Kamer vastgesteld en op 1 november van kracht geworden.

De PvdA steunt die wet. We respecteren de principiële mening van mensen. Maar wie zich laat benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand vertegenwoordigd de lokale overheid. Als vertegenwoordiger dient men zich aan de wet te houden en iedereen gelijk te behandelen zoals de Wet Gelijke behandeling voorschrijft. Wie dat niet kan moet zich niet laten benoemen.

Het gaat niet aan, voor de wet van kracht is nog “eventjes gauw” 3 weigerambtenaren te benoemen. De PvdA fractie zal het College vragen zich te verantwoorden.

Wet gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

Algemene wet gelijke behandeling

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie