Door Redactie op 3 juni 2017

Gedragscode.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders dienen integer te handelen. We twijfelen niet aan de integriteit van onze Thoolse bestuurders, maar…..

Bestuurders zijn net mensen, met hun goede en minder goede eigenschappen. Het is daarom goed dat de raad in een document vastlegt wat wel en niet door de beugel kan, de gedragscode. Wie zich niet aan de code houdt moet zich verantwoorden.

Daarbij is transparantie een voorwaarde. Fractievoorzitter Jan Heshof vraag daarom het declaratiegedrag inzichtelijk te maken. We kennen het. Bij elke verjaardagvisite is het declaratiegedrag van onze bestuurders een gewild onderwerp. Heshof wil graag dat een verslag ter inzage wordt gelegd. De burgemeester houdt de boot wat af. Ze is er nog niet helemaal uit. De PvdA maakt het tot een bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 juni.

Tholen wil declaraties van bestuurders niet standaard openbaar maken

Gedragscode bestuurlijke integriteit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers – Raadsvoorstel

Gedragscode bestuurlijke integriteit voor bestuurders – Raadsbesluit

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie