12 februari 2014

Heldere koers: Keuzes maken, maar niemand uitsluiten.

PvdA Tholen is er klaar voor om de komende raadsperiode verantwoordelijkheid te nemen met een heldere koers, waarbij we hechten aan solidariteit en rechtvaardigheid. Aan een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Een samenleving waarin we ons veilig voelen en solidair en respectvol met elkaar omgaan.

Heldere koers, keuzes maken maar niemand uitsluiten.