Door Redactie op 25 september 2013

Het Thoolse Bosje, het hele verhaal.

Het College heeft plannen om het Thoolse Bosje te renoveren.Dat geeft nog al wat rumoer. Er is een buurtgroep die zich fel verzet en een wethouder die zeer nadrukkelijk ruimte vraagt om de zaak nog eens toe te lichten. Maar waar gaat het over. Hier het hele verhaal.

In een eerder project is door het gemeentebestuur en bewoners gesproken over het “het DNA van onze gemeente”, met andere woorden, wat is eigen aan onze woonkernen. Voor Tholen is dat “de vesting”

Het College van B&W heeft voorgesteld het beeld van de historische vesting op 2 plaatsen te versterken en bovendien een voorziening te maken voor de opvang van regenwater bij de Bosstraat en in het Bosje een kinderspeelplaats te realiseren.

Maar dat gaat allemaal niet zomaar. Net zoals de Grote Kerk, het stadhuis, de gasthuiskapel en de molens zijn de vestingwallen een historisch monument van honderden jaren oud. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bemoeit zich daar mee. Wie wat aan een monument wil doen moet zijn plannen kenbaar maken. Maar is dat gebeurt, dan zijn er subsidiemogelijkheden voor renovatie en herstel.

Inmiddels is er een “wandeling” geweest met buurtgroep Oudeveste en leden van de klankbordgroep om de plannen op locatie toe te lichten. Voorts heeft de fractie van de CU vragen gesteld aan het College

De buurtgroep (en niet de klankbordgroep die er vanaf het begin bij was) wil van geen wijken weten en heeft een grote meerderheid van de raadsfracties achter zich gekregen.Het College van B&W heeft besloten de plannen voor reconstructie te stoppen. Zonder verdere uitwerking is er echter geen mogelijk tot subsidie. Onderhoud en verbetering van het Bosje komen volledig voor rekening van de gemeente.Wat er verder gaat gebeuren is niet helemaal helder.

Lees het plan zoals dit op de website van de gemeente staat, het antwoord op de vragen van de CU, het verslag van de wandeling in het Bosje en een reactie in de Eendrachtbode van 30 januari 2014 door de voorzitter van Natuurvereniging Tholen Erwin Raas. En we zouden slechte democraten zijn wanneer we ook de tegenstanders niet aan het woord zouden laten.

 

Stand van zaken schetsontwerp vestingwallen Tholen

13.62369 fractie CU over vestingwallen (antwoord)

13.62369 fractie CU over vestingwallen (antwoord bijlage)

Stemmen van lezers – Erwin Raas

Eendrachtbode Oscar Huiskamp

Oudeveste

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie