13.62369 fractie CU over vestingwallen (antwoord bijlage) (2)