Door Redactie op 24 maart 2016

Jaarvergadering 2016 – Jan Oudesluijs voorzitter

Op 17 maart heeft PvdA afdeling Tholen haar jaarvergadering gehouden. Voorzitter jan Kettelerij nam na 6 jaar afscheid. Hij wil meer tijd kunnen steken in zijn werk als beelden kunstenaar. De afdeling dankt Jan voor het werk dat hij met hart en ziel voor de PvdA afdeling heeft gedaan.

Vice-voorzitter Jan Oudesluijs neemt de taak van voorzitter op zich. Jan Kettelerij blijft actief als algemeen bestuurslid. Jaap Kloet komt het bestuur versterken en wordt vice-voorzitter. Chiel van der Linde werd herkozen als secretaris, Martin Korporaal als penningmeester.

In de vergadering werden het jaarverslag en het fractieverslag over 2015 vastgesteld.

PvdA jaarverslag 2015

Fractieverslag 2015

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie