29 juli 2018

Kadernota 2019 en het OZO

In de raadsvergadering van 5 juli is de Kadernota 2019 behandeld. Dit is de basis voor de gemeentebegroting die later dit jaar zal worden vastgesteld. Onderdeel van de Kadernota is het plan extra geld te besteden aan het Overleg Zeeuwse Gemeenten (OZO). De PvdA/GL fractie is kritisch over het plan. Niet over samenwerking en overleg zoals in de pers te lezen  is, wel over de financiering.

Hierbij de bijdrage aan de vergadering door Jan Heshof, fractievoorzitter van PvdA GroeLinks, met een toelichting op het OZO en een motie over het onderwerp.

Kadernota bijdrage Pvda-GL

OZO – Reactie Eendrachtbode

Kadernota – motie vergroening

Motie Regiobureau OZO

De volledige discussie kunt u beluisteren via de audionotulen van de gemeente

Raadsvergadering 5 juli 2018 – kadernota