30 oktober 2018

PvdA/Groenlinks – de raadsfractie.

Na de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 vormen de PvdA en GroenLinks samen een fractie in de gemeenteraad van Tholen. Samen gaan ze in de raad het linkse, progressieve gedachtengoed vertolken, met als speerpunten, een sociale samenleving met respect voor elkaar, bestrijding van armoede en vereenzaming en respect voor natuur en milieu.

Onze raads- en commissieleden:

Jan Heshof – Fractievoorzitter

Tel: 06-12873147                                                                                                                                      E : jheshof@zeelandnet.nl

Jacques Dekkers – fractiesecretaris

Tel: 06-51823253                                                                                                                                      E : jacquesdekkers@kpnmail.nl

Bart Krijnen – Commissie Samenleving

Tel:  06-12651956                                                                                                                                      E: blp.krijnen@gmail.

Nancy Raas – Tophoven – Commissie Ruimte

Tel: 06-57274260                                                                                                                                      E: raastophoven@gmail.com

Jolanda Prins – Commissie Ruimte/Samenleving (plaatsvervanger)

Tel: 06-46710344                                                                                                                                      E: jolandaprins01@kpnmail.nl

 

PvdAGroenLinks Tholen