Door Redactie op 8 oktober 2017

PvdA GroenLinks samen de raad in.

PvdA Tholen en GroenLinks maken plannen om met een gezamenlijk lijst de verkiezingen in te gaan. Een samenvoeging van aanduidingen noemt de Kiesraad dit in deftige bewoordingen. Wat houdt dat in en waarom doen de partijen dit?

De versplintering in de politiek is groot. Dat is in de Tweede Kamer, maar ook in de lokale politiek. In Tholen zijn momenteel 7 partijen en mogelijk komt daar nog een partij bij. Veel partijen hebben eigenlijk een zelfde doelstelling en schelen in principe weinig van elkaar.Hooguit verschillen ze wat in partijcultuur.

Het heeft wel gevolgen voor de lokale politiek. In de raad zitten veel kleine, kwetsbare fracties en de PvdA kan daar over meepraten. Het heeft het bestuur doen besluiten samenwerking te zoeken. Een samenwerking met GroenLinks ligt voor de hand. Hoewel verschillend in afkomst en cultuur, zijn we geestverwanten, zoals fractievoorzitter Jan Heshof in de Eendrachtbode liet optekenen.

Samenwerking betekend niet dat de partijafdelingen samengevoegd worden. De partijen blijven zelfstandig, maar zullen samen met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in gaan en samen een fractie in de raad vormen.

In de bijlage een toelichting door de Kiesraad.

Samenvoeging aanduidingen

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie