Door Redactie op 19 december 2014

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Artikel 1 van de grondwet, want daar ging het in de raadsvergadering van 18 december in feite om. Hoe gaat de overheid om met haar burgers. Het wettelijk verankert recht op een gelijke behandeling.

Volgens het college en de collegepartijen was er geen vuiltje aan de lucht. Je kunt kiezen uit trouwambtenaren die weigeren homoseksuele stellen in de echt te verbinden en uit ambtenaren die dit wel doen. Voor ieder wat wils!

Sinds 1994 bestaat er de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat zou voldoende moeten zijn, maar toch werden er in gemeenten“weigerambtenaren” benoemd. De rijksoverheid heeft dit per wet verboden. De wet is midden dit jaar vastgesteld en per 1 november in werking getreden. Kort daarvoor werden er in de gemeente Tholen 5 ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd. Na de benoeming en de beëdiging op 3 december maakten 3 van hen bekend geen huwelijken te willen voltrekken tussen mensen van gelijk geslacht. Weigerambtenaren dus.
In de raadsvergadering ontwikkelde zich een vreemde discussie. Het college en de coalitiepartijen zagen geen enkel probleem. Principes waren er genoeg, behalve het principe dat een gemeente zich aan de wet moet houden. Alle problemen werden weggewuifd. Er zijn ambtenaren die mensen ongelijk behandelen, maar er zijn er ook een paar die dat niet doen. Besluit niet gepubliceerd? Per ongeluk vergeten. Niet met de fractievoorzitters besproken? Nee, zo politiek gevoelig is dit toch niet. Imagoschade? Hadden de linkse partijen hun mond maar moeten houden. Op de valreep besloten? Dat doe je met een fiets van de zaak of een brilletje toch ook als er een wetswijziging komt…
De PvdA standpunten zijn duidelijk:
– De overheid dient zich neutraal op te stellen
– Alle mensen dienen in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden
– De wet dient gerespecteerd

Ze vonden in de raad geen weerklank. De ingediende moties van PvdA en SP waren dan ook kansloos. We zijn terug in de tijd toen een gelijke behandeling nog niet vanzelfsprekend was en in een wet vastgelegd.

Motie 1 – ontslag

Motie 2 – afkeuring

Gewetensbezwaarde trouwambtenaren

wetswijziging

 

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie