14 september 2017

Toch subsidie voor Stichting Mentorschap.

Het College van B&W hadden het maar moeilijk met die € 600 voor Stichting Mentorschap. De PvdA heeft het nut ervan nog eens uitgelegd en het College kwam toch over de brug. Lees de raadsvraag en kijk eens op de website wat Stichting Mentorschap Zeeland allemaal doet.

17.0008 Antwoord op schriftelijke vraag fractie PvdA over St Mentorschap Zeeland

PZC – subsidie SMZ

Stichting Mentorschap Zeeland