Door Redactie op 11 maart 2016

Vloekverbod.

We gebruiken allemaal wel eens een krachtterm. Soms op zijn Zeeuws, hosternokke, of in het Engels, shit, of  als het erg tegenzit g.v.d. Niet netjes, maar ja….,het floepte er zo maar uit. Maar zo gemakkelijk nemen ze dat niet in Tholen.

Vloeken is bij verordening verboden, behalve wanneer in de wet staat dat het niet verboden is. Het staat in de Grondwet!

De PvdA erkent dat religie en politiek dagelijkse praktijk zijn maar dat dit nimmer mag leiden tot het opnemen van religieuze meningen in verordeningen. De overheid dient neutraal te zijn.

Het uiten van krachttermen valt onder de vrijheid van meningsuiting zoals genoemd in artikel 7 van de Grondwet. Het verbod in de APV is dus symboolpolitiek.

Helaas, naast de PvdA en de SP vinden de andere partijen het symbool belangrijker dan de neutraliteit van het gemeentebestuur.

Lees de raadsbijdrage van fractievoorzitter Jan Heshof en het amendement. En lees ook hoe PZC columnist Willem van Dam er tegenaan kijkt!

Amendement PvdA Raad 10 maart 2016

vloekverbod – bijdrage

Willem van Dam – Koudwatervrees.

 

Redactie

Redactie

Bestuur PvdA afdeling Tholen. Hoogaarsstraat 6 4691 KC  Tholen  

Meer over Redactie