22 oktober 2018

Wim Kok 1938-2018 – Sociaaldemocraat en Staatsman.