29 oktober 2018

Raadsvragen.

Laadpalen.

*Klopt het dat er in de kern Tholen geen openbare laadpalen voor elektrische voertuigen meer geïnstalleerd worden? *Hoe verhoudt dat zich in relatie tot de klimaatdoelstellingen waardoor er een sterke toename zal zijn van elektrische auto’s? *Hoeveel openbare laadpalen voor elektrische auto’s zijn er in de diverse kernen van Tholen en waar zijn deze gesitueerd?

Schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake laadpalen[733]

18.0022 Antwoord op schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake laadpalen elektrische auto’s

WOZ

Is het college op de hoogte van de onvoldoende die over 2017 uitgedeeld is door de Waarderingskamer inzake de waardering van de WOZ waarden in het samenwerkingsverband Sabewa? De PvdA/GL fractie vraagt een nadere toelichting aan het Colllege van B&W

2018-09-09 schriftelijke vraag PvdAGroenlinks over Sabewa

2018-09-09 bijlage schriftelijke vraag over Sabewa pdf

18.0020 Antwoord op schriftelijke vraag PvdA-Groenlinks over Sabewa – Bijlage Nieuwsbrief Sabewa Zeeland september 2018

Asbest.

Het Rijk is voornemens om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Sanering is op enig moment noodzakelijk. De realisatie van de sanering voor 2024 betekent voor alle betrokken partijen een grote opgave in tijd alsmede financieel. Het verbod in 2024 betekent voor gemeenten op termijn ook een kostbare handhavingsopgave. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs gemeenten opgeroepen in te zetten op een versnellingsaanpak voor asbestdakensanering, en daarmee de handhavingsopgave vanaf 2024 te verkleinen. Zie bijgevoegde brief.

18.0017 Ingekomen schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake sanering asbestdaken

18.0017 Ingekomen schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake sanering asbestdaken – Bijlage Brief VNG

18.0017 Antwoord op schriftelijk vraag fractie PvdA-GroenLinks inzake sanering asbestdaken